Function: Programmadirecteur

Wim De Witte is als programmadirecteur eindverantwoordelijk voor de programmakeuzes in het film- en filmmuziekprogramma van het festival, en de verschillende evenementen doorheen het jaar. Hij studeerde in 1992 af als Licentiaat Pers & Communicatie Wetenschappen aan de UGent met de licentiaatthesis: “25 Jaar Vlaamse Film: Het Manke Overheidsbeleid”. Hij begon in 1988 op 18-jarige leeftijd bij Film Fest Gent als stagiair en werkte sindsdien op verschillende afdelingen binnen het festival. Tussen 1994 en 1997 was hij als tijdelijk medewerker betrokken bij de redactie van de catalogus en verantwoordelijk voor de print traffic. In 1997 trad hij dan voltijds in dienst van het festival als Assistent Programmator. In 2000 werd hij de filmprogrammator van het festival. Hij was ook steeds betrokken bij verschillende productionele en organisatorische aspecten van het evenement (o.a. IT, ticketing, coördinatie, stagiairs, jaarwerking, enz.). Wim maakt sinds september 2011 deel uit van het managementteam en is sinds januari 2019 programmadirecteur van het festival.