09 20 okt. '24
Rode loper

Privacyverklaring & Disclaimer

Internationaal Filmfestival van Vlaanderen vzw (hierna 'Film Fest Gent') hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Film Fest Gent houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Verwerkingsverantwoordelijke

Als Film Fest Gent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Internationaal Filmfestival van Vlaanderen vzw
 • Film Fest Gent - privacyafdeling
 • Ondernemingsnummer : 0419.305.066.
 • Leeuwstraat 40b, 9000 Gent
 • privacy@filmfestival.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Uw persoonsgegevens worden door Film Fest Gent verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om onze diensten te leveren en u de beste dienstverlening aan te bieden
  • De levering en facturatie van door u aangevraagde diensten: ticketaankopen, donaties, lidmaatschappen, eventuele vragen over en aanwezigheden op bepaalde evenementen (uitvoering of aangaan van een overeenkomst). Bijvoorbeeld: als u een ticket bij ons aankocht of deelnam aan een wedstrijd zullen we uw gegevens gebruiken om u het ticket of de prijs te bezorgen.
  • Om informatie te verschaffen aan professionals en pers over de activiteiten van FGG (gerechtvaardigd belang) en hun accreditatieaanvraag (toestemming).
  • Algemeen klantenbeheer met inbegrip van opvolging van bestellingen, facturatie, betaling en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst).
  • Verwerken en opvolgen van klachten en retourzendingen (uitvoering overeenkomst).
 • Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten
  • We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, screenings, concerten, webshop-aanbiedingen, voorverkoopdata, webinars, trainingen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn.
  • Occasioneel kunnen we bij deze communicatie ook informatie toevoegen van partnerorganisaties of organisaties die ons ondersteunen. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. Deze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor bestaande klanten, en je expliciete voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Film Fest Gent (voor zover die toestemming daarvoor vereist is).
  • We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij uw wensen past. Dit doen we door uw bezoeken en activiteiten op onze website te registreren. Denk aan het bekijken van pagina’s of klikken op links. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt (rechtsgrond toestemming).
  • We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze communicatie op uw voorkeuren af te stemmen en/of om u een specifieke uitnodiging te bezorgen op onze evenementen (rechtsgrond gerechtvaardigd belang).
  • Film Fest Gent maakt in sociale media campagnes in sommige gevallen gebruik van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld Facebook Custom Audience) om in uw tijdlijn advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Deze doelgroepen worden aangemaakt binnen het sociale media platform of door middel van het opladen van gecodeerde e-mailadressen en het ontdubbelen met gebruikers binnen het platform. Op deze manier kan Film Fest Gent haar bezoekers gericht wel of juist niet benaderen binnen een sociale media campagne. Dit gebruik van uw gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Mocht u dit niet wensen, laat het ons dan weten via bovenstaand e-mailadres. Ook kan u zelf via de instellingen van Facebook uw advertentievoorkeuren uitgebreid instellen en beheren.
 • Om promotie te maken voor onze diensten

  Film Fest Gent legt film-, foto- en audiomateriaal vast dat kan gebruikt worden voor informatieve en promotionele doeleinden op zijn website, sociale media-accounts en andere dragers op basis van gerechtvaardigd belang wanneer het niet nodig, wenselijk of haalbaar zou zijn om je specifieke toestemming te verkrijgen. We kunnen bijvoorbeeld specifieke toestemming vragen voor opvallend of impactvol gebruik van fotomateriaal, maar doorgaans niet voor groepsshots, zichtbaarheid op de achtergrond of intern gebruik.

 • Om onze diensten te evalueren en te verbeteren
  • We kunnen informatie verzamelen over hoe u onze diensten gebruikt (zoals o.a. onze website) om ons klantenbestand te analyseren en onze processen te verbeteren (gerechtvaardigd belang). Wij gebruiken uw gegevens ook om het gebruik en de algemene werking van onze diensten te analyseren en te verbeteren (o.a. om uw interesses beter te begrijpen, om research te doen naar mogelijke bezoekers) en voor statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang).
  • Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang).
  • Bestrijden van eventuele fraude en misbruik (gerechtvaardigd belang).
 • Om nieuwe medewerkers te selecteren

  In het kader van een sollicitatieprocedure, verwerken wij uw gegevens omdat dit noodzakelijk is in de beoordeling of wij met u een overeenkomst wensen aan te gaan. (rechtsgrond overeenkomst).

  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. U kan ons hiervoor contacteren via de contactgegevens bovenaan deze verklaring of uitschrijven via de link in onze nieuwsbrieven.

  Waar wij ons op de juridische verwerkingsgrond van onze gerechtvaardigde belangen baseren, heeft u steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (zoals direct marketing).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken naargelang uw relatie met Film Fest Gent. Afhankelijk van de situatie, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.

 • Bezoekers en gebruikers van onze website
  • Apparaatgegevens (elektronische identificatiegegevens): onder meer IP-adres, merk en type, locatiegegevens, demografische gegevens, besturingssysteem, browsertype, browsergebruik, toestelnaam, inloggegevens van uw (mobiel) apparaat.
  • Gegevens over uw gebruik van de website (logbestandgegevens): details van websitebezoeken (datum en tijd van uw online bezoek), onder meer hoe u op de website terechtkomt, verbindingsmomenten, de bezochte (geopende) webpagina’s, muisklikken, surfgedrag (de manier waarop u navigeert op de bezochte webpagina’s), gebruik van sociale media.
  • Registratiegegevens die u invult voor uw myfilmfestival-profiel: naam, emailadres, en optioneel: adresgegevens, telefoonnummer, gender, voorkeuren (brochures ontvangen, nieuwsbrieven).
 • Klanten, potentiële klanten en zakenpartners
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam.
  • Privécontactgegevens: postadres (straat, nummer, postcode, gemeente, land), e-mailadres, telefoonnummer(s).
  • Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit.
  • Bijzondere toegangsnoden: bijvoorbeeld wanneer je een handicap hebt die rolstoeltoegankelijkheid, audiodescriptie, ringleiding of andere voorzieningen vereist.
  • Financiële gegevens en bijzonderheden: bankrekeningnummer, IBAN-nummer, kaartnummers, codes betalingen, betaalgedrag.
  • Transactiegeschiedenis (de interacties met Film Fest Gent): historiek van ticketverkoop, genomen abonnementen, donaties, lidmaatschappen, eventuele vragen of klachten, aanwezigheden op bepaalde evenementen,...
  • Contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie met u (bv. via e-mail, via het contactformulier op onze website, via WhatsApp of Facebook Messenger).
  • Beeldmateriaal: foto’s, video’s en opnames die we gebruiken voor promotionele doeleinden. Voor sommige abonnementsformules gebruiken we persoonlijke toegangspassen met pasfoto.
  • Andere persoonlijke achtergrondinformatie die u ons bezorgt, bijvoorbeeld wanneer u uw verhaal met ons deelt (via interviews, enquêtes, ..) of op een andere wijze met ons communiceert.
 • Geaccrediteerden (pers, professionals,...)
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam.
  • Privécontactgegevens: postadres (straat, nummer, postcode, gemeente, land), e-mailadres, telefoonnummer(s).
  • Taalvoorkeur.
  • Bedrijfscontactgegevens: naam, postadres, professioneel e-mail adres, bedrijfstelefoonnummer, functie binnen de organisatie.
  • Beeldmateriaal: voor aanmaak persoonlijke toegangspassen met pasfoto.
 • Prospecten, geïnteresseerden, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten en contacten van deskundigen
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam.
  • Privécontactgegevens: postadres (straat, nummer, postcode, gemeente, land), e-mailadres, telefoonnummer(s).
  • Bedrijfscontactgegevens: naam, postadres, professioneel e-mailadres, bedrijfstelefoonnummer, functie binnen de organisatie.
 • Kandidaat-medewerkers
  • Identificatiegegevens: naam en voornaam.
  • Contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoonnummer, functie.
  • Persoonlijke kenmerken: onder meer leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
  • Contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie met u.
  • Werkgerelateerde gegevens: onder meer curriculum vitae, opleidingen, getuigschriften en puntenlijsten, talenkennis, professionele loopbaan, publicaties.
  • Persoonlijkheidsprofiel: onder meer hobby’s, sociale activiteiten, persoonlijkheid.
  • Evaluatiegegevens.
  • Beeldopnamen en portfolio: onder meer foto’s, grafisch werk of videobeelden die u zelf zou verstrekken in het kader van uw sollicitatie.
  • Contactgegevens van uw eventuele referenties.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Gegevens die u ons zelf rechtstreeks verstrekt

  Via uw persoonlijke myfilmfestival-profiel of andere:

  • Aankoop van tickets
  • Aankopen op onze webshop
  • Registratie voor een actie of evenement
  • Inschrijving voor onze nieuwsbrief
  • Invullen van een contactformulier op onze website
  • Deelname aan een wedstrijd
  • Indienen van een film, partituur of ander artistiek werk voor het festival
  • Aanmelding als filmprofessional of als pers
  • Sollicitatie
  • Wanneer u uw stem uitbrengt
  • Wanneer u op een andere manier contact met ons hebt (opgenomen)
 • Gegevens die u ons onrechtstreeks verstrekt
  • Het is ook mogelijk dat er tijdens activiteiten, workshops en/of evenementen foto’s genomen worden of filmpjes worden opgenomen. U heeft steeds de mogelijkheid om aan de fotograaf te melden dat u niet gefotografeerd wilt worden.
  • We houden bij welke e-mails (o.a. nieuwsbrieven) we u hebben gestuurd, en kunnen nagaan of u die hebt ontvangen of geopend om ervoor te zorgen dat we je de meest relevante informatie toesturen.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen
  • We verzamelen automatisch gegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij uw gebruik, toegang of interactie met onze website. Via deze cookies, pixel tags, web beacons of plugins kan Film Fest Gent bepaalde verzamelde gegevens gebruiken om doelgerichte reclameboodschappen weer te geven of te laten weergeven op haar website, sites van derden of sociale media.
 • Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

  Via derde personen (zoals familie of vrienden) die ons namens u contacteren. Wanneer dit voorvalt, en het is praktisch niet mogelijk voor ons om u onze privacyverklaring kenbaar te maken, kunnen we deze persoon vragen om u onze privacy policy te bezorgen.

 • Via een derde partij (partners) die persoonsgegevens voor ons verwerken

  Uw gegevens kunnen met ons worden gedeeld door onze software voor de ticketverkoop (Ticketmatic), en de payment service provider (Mollie), enkel wanneer u uw ticket online koopt.

  In geval van een evenement in coproductie met een of meerdere derde partijen kunnen persoonlijke gegevens met ons worden gedeeld ter bevordering van de praktische uitwerking van het evenement.

 • Via sociale media

  We gebruiken sociale media om berichten en updates over onze evenementen en nieuwsitems te verspreiden. We beantwoorden ook reacties of vragen aan ons gericht via sociale media. De kans bestaat dat u advertenties van ons te zien krijgt op sociale media die zijn afgestemd op uw interesses.

  Afhankelijk van uw instellingen en de privacyvoorwaarden van de sociale mediakanalen en berichtenservices (zoals Facebook, LinkedIn of Twitter) die u gebruikt, kunnen we anonieme demografische of analytische informatie van deze kanalen ontvangen die ons in staat stelt om het bereik en de doeltreffendheid van onze advertenties te evalueren.

 • Via publiek beschikbare informatie
  • Dit kan gaan over informatie die we terugvinden op publieke websites: bijvoorbeeld uw cv op uw (professionele) website, uw profiel op professionele sociale netwerken (in het kader van een sollicitatie), of informatie die werd gepubliceerd in artikels of kranten.
  • We kunnen persoonlijke contactgegevens gebruiken die terug te vinden zijn in online (en publiek raadpleegbare) databanken in gevallen van last minute programmawijzigingen of noodgevallen, maar zullen deze info niet gebruiken voor marketingdoeleinden.
  • Professioneel gebruikte e-mailadressen die we terugvinden in een openbare bron, zoals de contactpagina op de website van een organisatie, kunnen worden gebruikt om informatie te verschaffen over onze werking (enkel indien er een duidelijk verband of mogelijke samenwerking is tussen de organisatie en de werking van Film Fest Gent). Het is ten allen tijde mogelijk ons te vragen dit soort e-mails niet meer te ontvangen.
  • Indien wij persoonsgegevens ontvangen van derden vragen wij steeds de bevestiging dat die organisatie de gegevens rechtmatig heeft verkregen, het recht heeft om de gegevens te gebruiken en de toestemming heeft van de betrokkene om de gegevens te gebruiken voor het gewenste doel.

Met welke derde partijen kunnen wij uw gegevens delen?

 • Aan derden - verwerkers

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan onze externe dienstverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

  • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, …), nl. Yaska
  • Het opslaan en verwerken van digitale gegevens (en bestanden) in de Cloud (via de hosting service voor Customer Relationship Management (CRM), planning en gegevensopslag), nl. Fiona.
  • Het verzorgen van de internetomgeving en het beheer van onze website, nl. Combell voor webhosting/mailhosting en Glue als webbouwer en -ontwerper die ook instaat voor de verwerking van op onze website ingevoerde gegevens.
  • Het analyseren van de manier waarop u navigeert op onze website (indien u toestemming heeft verleend tot het gebruik van analytische cookies).
  • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven/informatiebrochures/uitnodigingen via een mailingplatform, nl. Campaign Monitor. Film Fest Gent gebruikt Campaign Monitor voor het verzenden van nieuwsbrieven naar haar bezoekers.
  • Ticketverkoop: de ticketverkoop loopt via het ticketingsysteem Ticketmatic. Ticketmatic maakt in geen geval gebruik van jouw gegevens, en verwerken die louter in onze opdracht.
  • Het uitvoeren van betalingstransacties. Online betalingen verlopen via betalingspartner Mollie. Film Fest Gent heeft zelf geen toegang tot uw bankrekeningnummer of creditcardnummer, maar deze gegevens kunnen wel behandeld worden bij een terugbetaling waarvoor u ons contacteert.
  • De webshop: de online shop van Film Fest Gent bevindt zich op het e-commerceplatform Shopify.
  • Het organiseren van bepaalde evenementen, in samenwerking met een externe organisatie die ons bijstaat in de organisatie van het evenement (zoals bijvoorbeeld Vooruit).
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat.
  • Het bezorgen van post en andere verzendingen (via post-, transport- en bezorgbedrijven).
  • Juridisch advies en ondersteuning.
  • Het naleven van de wet- en/of regelgeving.
  • Het afnemen van enquêtes.

  Deze externe dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen uw gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.

  Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Hiervoor hebben wij een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” afgesloten met deze partijen.

 • Aan derden - ontvangers

  Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

  • Partners: in het kader van specifieke samenwerkingen met bepaalde partners moeten wij soms gegevens met die partners delen (bv. workshops/evenementen die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld); Wanneer u deelgenomen hebt aan een wedstrijd waarmee u prijzen van een derde partij hebt gewonnen en deze prijzen bij u moeten worden bezorgd. We zullen u hierover steeds op tijd informeren, zodat het voor u duidelijk is dat uw gegevens worden gedeeld. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat deze enkel gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld, en enkel zolang als nodig is binnen de samenwerking.
  • Organisaties waarvoor wij de ticketverkoop organiseren: wanneer u een ticket koopt in onze webshop voor een evenement van een andere organisatie, zullen uw naam, contactgegevens en het aantal tickets dat u hebt gekocht, worden gedeeld met de organisator.
  • Overheid en autoriteiten: wij geven uw gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht en toegestaan is (o.a. fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, subsidiërende overheden, politie, …).
  • Aanbieders van sociale media: op onze website staan verwijzingen (links) naar sociaalnetwerksites zoals Facebook, Twitter of Instagram. Met de specifieke knoppen kan jij informatie delen op die platformen. De knoppen die naar die sociaalnetwerksites verwijzen, realiseren en beheren de sociale media zelf. Die sociale media zetten hierbij soms ook cookies op uw (mobiel) toestel. Met andere woorden: wijzelf hebben geen volledige controle op de toepassingen die die bedrijven met die knoppen maken. Wij raden u dus aan om ook de gebruiksvoorwaarden en het cookie- en privacybeleid van de sociaalnetwerksites door te nemen.

  Wat betreft het verzamelen van gebruikersstatistieken via analytische cookies en het uitsturen van nieuwsbrieven via een mailingplatform (Campaign Monitor), worden uw persoonsgegevens mogelijk verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Een doorgifte zal enkel gebeuren naar derde landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Film Fest Gent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Voorwaarden voor behoud of opslag die door specifieke wetgeving (o.a. op gebied van boekhouding) zijn vastgesteld, worden door ons steeds nageleefd.

 • Welke maximale termijn hanteren we?

  Film Fest Gent verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 7 jaar na laatste contact/gebruik (of de beëindiging van de relatie of samenwerking), behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een langere contractuele aansprakelijkheid of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

  Sommige informatie kan voor onbepaalde tijd worden bewaard voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden. Zoals hieronder vermeld heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens uit onze databases te verwijderen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Hoe wordt de beveiliging van gegevens gemonitord binnen Film Fest Gent?
  • Alle personen die namens Film Fest Gent van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • Alle werknemers en partners ondertekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst waarin zij de verplichting op zich nemen de informatie waarmee zij in het kader van hun job in contact komen, steeds en blijvend als strikt vertrouwelijk te behandelen. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid.
  • Gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen
  • Onze lokale server en computers zijn beveiligd met persoonlijke wachtwoorden en toegangsbeheer, waarvoor een intern gedocumenteerd beleid is opgesteld.
  • Er is alleen externe toegang tot het netwerk en de servers mogelijk via VPN. Er zijn geregelde testen en evaluaties van onze maatregelen en we sturen bij indien nodig.
  • Alle werknemers en partners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze werknemers en partners wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren (o.a. voor Ticketmatic-systeem).

  Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u, in de door de wet voorziene omstandigheden, persoonlijk verwittigd.

Welke rechten heeft u omtrent uw gegevens?

Hieronder vindt u een oplijsting. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken door een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat, om mogelijke misbruiken te voorkomen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering pro.

 • Inzage en kopie

  U heeft recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Op die manier kan u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

 • Verbetering en aanvulling

  U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens niet juist, niet meer juist of onvolledig zijn. Vanaf 2021 kan u dat ook zelf doen via uw my.filmfestival-omgeving.

 • Wissen van gegevens

  U heeft recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij zijn echter niet altijd verplicht uw gegevens te wissen wanneer u dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

 • Recht op bezwaar

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval dienen wij de verwerking stop te zetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om de verwerking voort te zetten. U kan, ongeacht de rechtsgrond waarop wij ons baseren, echter steeds, zonder opgave van reden, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden (o.a. tonen van reclame die aan uw voorkeur en profiel is aangepast, toesturen nieuwsbrieven), waarna wij verplicht zijn de verwerking voor deze doeleinden stop te zetten. U krijgt bij elke mail de mogelijkheid om u uit te schrijven of uw voorkeuren aan te passen.

 • Overdragen van gegevens

  U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Waar kan u terecht met klachten?

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige, legitieme manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring.

Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u binnen onze organisatie geen gehoor vindt voor uw bezorgdheden staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 • contact@apd-gba.be

Wanneer werd deze privacyverklaring laatst gewijzigd?

Film Fest Gent kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde privacyverklaring onmiddellijk van toepassing.

Laatste wijziging: mei 2021

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over het festival, de films en de filmmakers, en onze activiteiten doorheen het jaar?