10 21 okt. '23

VAF steunt zichtbaarheid Vlaamse auteursfilm

P1bdh3un1n113i1mfu1dqr1p071lor1
Nieuws 07 apr. 2017

Om de zichtbaarheid van de Vlaamse auteursfilm bij zijn vertoning te versterken voorziet het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) een budget van 120.000 euro. Daarvan gaat honderdduizend euro naar een pilootproject dat de vertoningen ondersteunt en twintigduizend naar de ontwikkeling of uitbreiding van vertoningsnetwerken. Beide initiatieven gaan nog deze maand van start.

In tegenstelling tot andere nationale of regionale overheden heeft Vlaanderen tot nog toe geen ondersteunende beleidstraditie op het gebied van culturele filmvertoning. Met slechts zes arthousebioscopen die de nieuwe releases van de Vlaamse auteursfilm programmeren is het vertonerscircuit heel klein. Het eerste luik van de stimulanspremie richt zich dan ook op het klassieke arthousecircuit. Met het tweede luik wil het VAF nieuwe plekken voor vertoning van Vlaamse auteursfilms creëren. Er zijn immers een aantal zalen die een zekere verwantschap hebben met de arthousebioscopen. Daaronder bevinden zich een aantal culturele centra met een professionele vertonerspraktijk die voor een grotere geografische spreiding van de Vlaamse auteursfilm kunnen zorgen.

De ondersteuning aan de arthousezalen heeft een experimenteel karakter want het VAF wil op deze manier onderzoeken op welke manier en in welke mate ondersteuning een gunstig effect kan uitoefenen op de vertoningspraktijk van auteursfilm in het algemeen en Vlaamse auteursfilm in het bijzonder. De steun heeft betrekking op vertoningen die plaatsvinden in het jaar 2017 en het begrip auteursfilm is niet beperkt tot het genre van de langspeelfilm. Ook de animatiefilm, de documentaire en de korte film komen voor de steun in aanmerking. Tot de voorwaarden voor ondersteuning behoort de erkenning van de zaal binnen het Europa Cinemas netwerk, een garantie dat de zaal beantwoordt aan de diversiteitscriteria van Europa Cinemas. De zaal moet ook bereid zijn een gegarandeerde minimale schermruimte te voorzien voor recente Vlaamse auteurscinema. De maximale ondersteuning is 15.000 euro per jaar en voor zalen die al worden ondersteund door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap is het maximumbedrag 5.000 euro per jaar.

Cultuurcentra en overige filmzalen kunnen voor een betere geografische spreiding van de Vlaamse auteursfilm zorgen en krijgen eventueel steun afhankelijk van de vertoningsfrequentie van die films. Aanvragen voor steun aan vertoning van auteursfilm moeten worden ingediend voor 15 juni 2017 en de aanvraagformulieren zijn op de VAF-website beschikbaar vanaf 14 april 2017. Komen in aanmerking: profit en non-profit arthousebioscopen, bioscopen met een belangrijk luik auteurscinema in de programmatie, filmorganisaties, filmclubs, cultuurcentra met een professionele vertonerspraktijk.

Naast dit pilootproject voor steun aan vertoning van Vlaamse auteursfilm, kunnen vertoners een aanvraag indienen voor een stimulanspremie voor de uitbreiding of uitbouw van vertoningsnetwerken van auteursfilm. De premie wordt berekend op basis van het aantal nieuwe vertoningsplekken waarmee het nieuwe of bestaande netwerk wordt uitgebreid. De hoogte van de premie hangt af van het aantal nieuwe vertoningsplekken en het aantal vertoningen binnen dat netwerk. Het VAF definieert een vertoningsnetwerk als een netwerk dat uit minimum drie vertoningsplekken bestaat. Ze worden vanuit één centrum aangestuurd. Het netwerk moet aan een aantal criteria beantwoorden zoals een naam hebben, de programmatie moet een kwaliteitsprofiel hebben en kwaliteit bieden op vlak van beeld en geluid.

Aanvragen indienen voor 15 juni 2017 en aanvraagformulieren beschikbaar op VAF-website vanaf 14 april 2017. Reguliere bioscopen, filmorganisaties, filmclubs, cultuur- en gemeenschapscentra komen voor de stimulanspremie in aanmerking.

Tags

VAF

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over het festival, de films en de filmmakers, en onze activiteiten doorheen het jaar?

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Je browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.