09 20 okt. '24

Educatie op Film Fest Gent: geen drempel te hoog

Img 5741 web c michiel devijver
Nieuws 19 okt. 2018
Er is geen drempel te hoog om film te kijken. Dat draagt Daphné De Weirt, dit jaar verantwoordelijk voor het educatieve luik van Film Fest Gent met zich mee nadat onder haar impuls bijna vijfduizend leerlingen van alle slag en soort de zalen van Kinepolis en Studio Skoop vulden.

Omdat Film Fest Gent volop de kaart van de toekomst trekt, gaat er in de jaarwerking van het festival bijzondere aandacht naar de schoolgaande jeugd. Te beginnen bij de kleuters over het lager onderwijs tot aan de hoogste graad van het secundair. Aan iedere groep beantwoordt een specifieke filmtitel. Dat leverde een gevarieerd programma op, beginnend bij ‘Gordon & Paddy’, over ‘Funan’ en ‘Liyana’ tot ‘Girl’. Telkens opnieuw werd voor omkadering en in samenwerking met JEF, voor lespakketten gezorgd.

Uitbreiden

Film- en literatuurstudente De Weirt kwam niet onbeslagen op het ijs. Net omdat ze bij het Europese Jeugdfilmfestival in Antwerpen al ervaring opdeed met workshops voor kinderen wilde ze die boeiende en verrijkende ervaring nogmaals op Film Fest Gent beleven. Haar opdracht bestond er hier, naar eigen zeggen, in om de vorig jaar door de enthousiaste Eef De Lombaerde aangelegde weg verder uit te breiden. Vandaar dat er dit jaar niet minder dan zeven schoolvoorstellingen waren en dat voor het eerst voornamelijk Gentse leerkrachten bij het project betrokken werden. Volgens Daphné De Weirt kwamen ongeveer driekwart van de scholen ook uit het Gentse maar ze mocht toch ook scholen uit onder andere Dendermonde, Kortrijk, Vichte en Ieper verwelkomen.

Beeld en klank

Het workshopthema sloot aan bij de algemene festivalthematiek. In groep werd gezocht naar het samengaan van beeld en klank. Zo kregen kinderen een geluidloos filmfragment te zien van iemand die in het bos wandelt en plots met een eland wordt geconfronteerd. Een fragment dat heel wat kansen biedt om op een creatieve manier geluid bij te verzinnen. De gevonden geluiden bij het stappen, het kraken van de bladeren, de stem van de man mochten de kinderen dan zelf opnemen en bij de film monteren.

Bibliotheek

Na de voorstelling van ‘Gordon & Paddy’ leerden de kleuters hun waardering voor de film in bewegingen om te zetten en mochten ze met de Paddy-pop op de foto. Bij ‘De grote boze vos’ kwam stemacteur Frank Hoelen demonstreren waaruit zijn beroep bestaat en aan de leerlingen van de tweede graad lager onderwijs werd uitgelegd hoe een regisseur omgaat met een aap die niet uit het woud maar recht uit de computer komt. Hoe men in Afrika verhalen vertelt, kwamen de jongeren te weten bij en na de visie van ‘Liyana’ en velen zullen zich de kerngedachte ‘als er een oude man sterft in Afrika, sterft er een hele bibliotheek’ nog een tijdje herinneren. Angelo Tijssens, de coscenarist van ‘Girl’ beantwoordde op zijn beurt een spervuur van vragen over de transgenderproblematiek. Hij verving regisseur Lukas Dhont die in New York was voor de promotie van ‘Girl’ die er binnenkort op Netflix wordt vertoond.

De voorstelling van ‘Coureur’ voor de Filmclub in Studio Skoop rekent Daphne De Weirt tot een van de hoogtepunten van haar werkjaar. Niet alleen omdat de jongeren de film zelf hadden gekozen maar omdat het supergoed klikte tussen publiek, regisseur en acteur. "Een kippenvelmoment," zegt De Weirt.

Verkwanselen

Uit die omkadering bleek dat naarmate de leeftijd vorderde ook de discussies over de inhoud teruggedrongen werden ten voordele van het wordingsproces van de film. Daphne De Weirt is bijzonder gelukkig met de hoge opkomst voor de schoolvoorstellingen want de wijze waarop sommige scholen met film omgaan is bedroevend. “Niets tegen 'De Buurtpolitie', zegt De Weirt, maar “wie dat op school programmeert, verkwanselt toch een kans om iets waardevols te tonen."

“Er is duidelijk nog ruimte om aan filmopvoeding te doen,” vult De Weirt aan. Dankzij mijn werk op Film Fest Gent heb ik geleerd dat scholen nog meer de weg moeten vinden naar de goede film en dat jongeren helemaal niet ongelukkig zijn als ze, onder meer op Film Fest Gent, de kans krijgen om hun eigen smaak te vormen of die, te midden van voorgekauwde Hollywoodcinema, te ontdekken”.

Bindmiddel

Spectaculaire resultaten van haar werking verwacht De Weirt niet, maar ze hoopt toch dat enkele leerlingen het soort cinema dat ze op Film Fest Gent eventueel hebben ontdekt, niet direct loslaten. “Film was hier bovendien eventjes een bindmiddel tussen een enorme diversiteit," besluit De Weirt, “want in de filmzalen zaten begaafde en minderbegaafde leerlingen, kansarme en bemiddelde scholieren, valide en andersvalide pubers kriskras door elkaar. Film als bindmiddel klinkt wellicht hoogdravend maar het was een niet te onderschatten realiteit."

Bekijk hieronder de aftermovie van het educatieve luik op het 45e Film Fest Gent!

Tags

FFG2018

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over het festival, de films en de filmmakers, en onze activiteiten doorheen het jaar?