Dbe1faba bdbd 407b acc6 23b94afdfb72

The Best of Oberhausen

Editie 1980 Other American Cinema
Het Zevende internationaal Filmgebeuren valt de eer te beurt een selektie bekroonde kortfilms van het wereldbefaamde kortfllmfestival van Oberhausen te mogen voorstellen. Dit is mogelijk geworden dankzij de inzet van "Film en Televisie"-redakteur Ronnie Pede en de welwillende medewerking van festivaldirekteur Wolfgang Put. Bij wijze van begeleiding voor dit uitzonderlijk programma, drukken we hier integraal de toelichtende tekst van Ronnie Pede af.

De kortfilm ligt de biosliefhebber niet zo nauw aan het hart: in de kinema krijgt hij meestal tot zijn groot ongenoegen toeristische dokumentaire filmpjes te slokken (samen met de publiciteitsfilmplaag, soms kan je beide soorten als één beschouwen) vooraleer hij ziet waarvoor hij speciaal gekomen Is en betaald heeft. De goede kortfllm in België zit blijkbaar veilig weggeborgen. Enkel een marginale groep (sociaalgeëngageerde distributeurs en socio-kultureel georiënteerde verenigingen) heeft hier te lande nog belangstelling voor de kortfîlm, meestal vanuit een praktisch oogpunt: omdat de film zo kort is kan nadien over de tematlek van de film (nooit over de film zelf) uitvoerig worden gepraat. Vele filmklubs willen ook wel een kortfilm vooraf, maar op Progrès Films na (zie in deze brochure een selektie uit hun nieuwe aanwinsten) krijg je als filmklubleider zelden bij een kommerciële distributeur een waardevolle kortfilm te pakken omdat er bij laatstgenoemde geen échte belangstelling voor een degelijk voorprogramma bestaat. De meest belangrijke afvloeiing voor kortfilms allerlei is natuurlijk televisie. Maar die houdt in de hoogste mate rekening met de duur van een filmpje (telkens meestal als gatenvullertje) en zelden met de kwaliteit. Vanuit de optiek worden de 17 bekroonde kortfilms van Amerikaanse origine tijdens de "Westdeutsche Kurzfilmtage" te Oberhausen (Nr 1 van de kortfilmfestivals dixit "international Filmguide") een heerlijke oase In die Belgische kortfilmwoestijn. Deze twee kortfilmprogramma’s kwamen tot stand door de intense samenwerking tussen "Film en Televisie" (Filmkultureel maandblad) en het Filmgebeuren Gent enerzijds en de direktie van de Westdeutsche Kurzfilmtage (met name de heer Wolfgang Ruf, Festivaldirekteur - die trouwens in Gent aanwezig zal zijn) anderzijds.