VAF Kinepolis ING
World soundtrack awardsWSA

Privacy & disclaimer

Privacy

1. Beheer

De website www.filmfestival.be staat onder beheer van Internationaal Filmfestival van Vlaanderen vzw. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.filmfestival.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Filmfestival van Vlaanderen vzw zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Filmfestival van Vlaanderen vzw kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Filmfestival van Vlaanderen vzw denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

De website maakt door de nieuwe wet van 10 juli 2012 geen gebruik van presistent Cookies. Alles wordt bijgehouden aan de hand van tijdelijke sessies of functionele cookies.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Filmfestival van Vlaanderen vzw. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Filmfestival van Vlaanderen vzw is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Filmfestival van Vlaanderen vzw.

Disclaimer

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Filmfestival van Vlaanderen vzw kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Filmfestival van Vlaanderen vzw denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Filmfestival van Vlaanderen vzw zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Filmfestival van Vlaanderen vzw verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Filmfestival van Vlaanderen vzw kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Filmfestival van Vlaanderen vzw voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Online communicatie door Lavagraphics