World soundtrack awards
 
VAF reglementeert Vlaams Corona Noodfonds
VAF reglementeert Vlaams Corona Noodfonds Filmnieuws
deel dit artikel

Terwijl de opnames van De familie Claus van regisseur Matthias Temmermans begonnen zijn, het draaien van Dealer van Jeroen Perceval hervat is en het duo Adil El Arbi en Bilall Fallah op de set van hun fictiereeks Grond vertoeven, kan op de website van het Vlaams Audiovisueel Fonds de reglementering worden geraadpleegd in verband met de verdeling van het Vlaams Noodfonds Corona.

In het Vlaams Noodfonds Corona werd er een totaal van 6,9 miljoen euro aan middelen voorzien voor de audiovisuele sector. Vijf miljoen euro voor het VAF/Filmfonds, 1,8 miljoen euro voor het VAF/Mediafonds en 100.000 euro voor het VAF/Gamefonds. In overleg met de kabinetten van de Vlaamse ministers van Cultuur en Media en met het departement CJM ontwikkelde het VAF reglementen die de behandeling van de steunaanvragen regelen.

Ondersteuning

De middelen van het VAF/Mediafonds en 4,5 miljoen euro van het VAF/Filmfonds gaan naar de ondersteuning van producties waar het fonds in de jaren 2018, 2019 en 2020 productiesteun aan toekende. Tekorten in de financiering, ontstaan als gevolg van de Covid-19 pandemie kunnen daardoor worden opgevangen.

Ook organisaties die via het domein Publiekswerking van het VAF/Filmfonds een toelage krijgen, komen in aanmerking voor in totaal 500.000 euro aan middelen uit het Noodfonds. Van het half miljoen euro gaat bijvoorbeeld 85.000 euro specifiek naar de ondersteuning van de Vlaamse arthouse-bioscoop. Organisaties die hiervoor in aanmerking komen, worden door het VAF gecontacteerd met de vraag om een dossier in te dienen.

Voorwaarde

Dat zal ook gebeuren bij de gameontwikkelaars die schade opliepen bij de producties die in 2018-2020 steun kregen van het VAF/Gamefonds. Voor hen staat in totaal 100.000 euro ter beschikking.

Steun aan kwetsbare kernspelers zoals toeleveranciers, zelfstandigen en dagcontracters is een belangrijke voorwaarde om een beroep te kunnen doen op deze subsidies

Lees verder op de website van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Raf Butstraen

Voormalig filmrecensent - met 33 jaar filmgeschiedenis op de teller - Raf Butstraen schrijft voor Film Fest Gent.

Online communicatie door Wisefools